Sapunjača

sapunjaca-biljka sapunjaca-izgled sapunjara-izgled

Opis
Izgled: Biljka je dugovječna , kitnjasta, ukrasna zeljasta visoka najviše do 80 cm. Ima lijepe ružičasto bijele kite cvijetova , zbog čega se gaji kao cvijeće. Biljka cvijeta preko cijelog ljeta. Cijela biljka ima saponizida i zato kad se trlja sa vodom jako pijeni. Korijen se kopa od jeseni do proljeća a listovi u junu prije cvijetanja ili kad biljka počne cvijetati.

Ima do 10 odsto saponizida malo smole i gume. Saponizid saponarije sastoji se uglavnom od neutralnog saporubrozida, a manje iz saporubrozidne kiseline. Oba saponizida su otrovna. Sa vodom daje kaloidan rastvor koji ima sva svojstva saponozida , pjeni , izaziva hemolizu eritrocita i truje ribe.

Ljekovita svojstva

Sapunjača se daje kao ekspektorans slično američkoj drogi senegi. U oba svjetska rata u nedostatku senege i drugih prekomorskih sapozidnih sirovina saponarija, jaglika i još neke domaće droge bile su upotrebljavane u Evropi više nego u mirno doba. Listovi i cvjetovi sapunjače takođe sadrže mnogo saponina i upotrebljavaju se u istu svrhu.

Narodna imena

Vučiji lisac, penavac, penušavac, sapunika, sapunka, sapun čičak, safunica, slinarica, sopunica.