Rastavić

rastavic-1-biljka rastavic-biljka-izgled-1 rastavic-biljka-izgled

Opis

Rastavić ili preslica je dosadan i vrlo žilav otporan korov po vlažnim podvodnim, kiselim livadama, njivama, močvarama i ritovima. Biljčica je visoka do 40 cm i svojim izgledom podsjeća na mali bor ili jelku. Bere se preko cijelog ljeta do oktobra i suši pod krovom na promaji. Od 5 kg sirove dobija se oko 1 kg suve biljke. Branjem rastavića čini se velika usluga poljoprivredi jer je to vrlo štetan i otrovan korov koji se teško uništava.

Ljekovita svojstva

Ima do 10 odsto kremene kiseline, ali je u vodi samo djelimično rastvorljiva. Ima saponima, ekvizetonina koji se u vodi rastvara a hidrolizom se razlaže na levulozu , arabinozu i kristalni aglikon ekvizatogenin. Ima još i akonitne oksalne i jabučne kiseline vrlo malo jedne nedovoljno ispitane baze smole tanina , pektina, vitamina C i dr.

U narodu se odavno upotrebljava kao diuretik. Ovo dejstvo je u novije vrijeme i naučno dokazano. Upotrebljava se i protiv plućnih i vodene bolesti od najdavnijih vremena. U Americi prepisuju jednu vrstu rastavića zajedno sa digitalisom.

Narodna imena

Barska jela, vošće, vretenika, konjogriz, kositerna trava, poljski kreš, poljska presica, poljski cinkrot, rastaviče, hvost, štukavac.