Islandski lišaj

islandski-lisaj-izgled islandski-lisaj-opis islandski-lisaj-upotreba

Opis
Rasprostranjen je pretežno na sjevernoj polukugli. U hladnim arktičkim krajevima raste i u ravnici , a kod nas u Srednjoj Evropi i Španiji po svim planinama, posebno na nepristupačnim i vjetrovima izloženim vrletima i goletima. Sabiraju ga prvenstveno noću ili za vlažnog kišnog vremena jer ga je tad lakše odvojiti od podloge zatim ga očiste, operu i osuše. Talus je manje više uspravan i svojo m razgranatošću donekle liči na mali grm. Visok je do 10 cm a debeo svega do 0.5 mm nepravilno dihotomski prstasto razgranat i sa obe strane go. Pojedini ogranci su pri dnu žljebasti skoro zavijeni a na vrhu su rašireni.
Ljekovita svojstva
Ova biljka ima do 50 odsto lihenina, lišajskog skroba koji sa jodom ne poplavi. Membrane hifa su prezno od lihenina. Ima još oko 10 odsto dekstrolihenina ili izolihenina koji je izomer lihenina i koji s jodom poplavi oba ova ugljena.
Narodna imena
Bohinski mah, gorjanski mah, ertenska trava, islandska pletika, islandska mahovina, planinska mahovina, plućni mah, plućnik, štitarka.